Psycholoog Leiden

Praktijk van Sonja Schalken
bg

Algemene Voorwaarden

Borging privacy client

 • De client heeft recht op informatie betreffende de therapeutische behandeling
 • Therapeut en cliënt tekenen beiden de behandelovereenkomst. Client geeft hiermee toestemming de therapeutische behandeling aan te gaan.
 • De therapeut heeft de plicht een client dossier aan te leggen en bij te houden
 • De client heeft op aanvraag recht op dossierinzage, met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen van de therapeut.
 • De therapeut heeft de plicht de door de client verstrekte informatie geheim te houden

Annuleringsregeling

 • Bij niet verschijnen zonder bericht én bij afzegging minder dan 24 uur voor aanvang van de sessie wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
 • De annulering kan uitsluitend op maandag t/m vrijdag (08.30 t/m 17.00u) worden doorgegeven. Annuleringen buiten genoemde kantooruren worden niet geaccepteerd als binnen de termijn van 48 uur.
 • De client kan een annulering doorgeven middels e-mail of telefonisch (voicemail).
 • Wanneer de client zonder tijdige annulering niet verschijnt op een afspraak wordt na 15 minuten de sessie gecanceld en betaalt de client het volledige tarief.

Betalingsvoorwaarden

 • De client is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur; dit binnen 8 dagen na dagtekening en onder vermelding van het factuurnummer en datum therapiesessie.
 • De betaling vindt plaats middels een overboeking.
 • Contante betalingen worden in principe niet geaccepteerd.
 • Indien de betaling niet tijdig ontvangen is, ontvangt de client een eerste aanmaning met en verhoging van het nog verschuldigde bedrag van 15€ administratiekosten. Indien het noodzakelijk blijkt dat er een tweede- en derde aanmaning wordt verstuurd dan worden deze administratiekosten verhoogd naar 45€. Na de derde aanmaning wordt een incassobureau ingeschakeld.

Klachtenprocedure

 • Indien de client een klacht heeft zal de therapeut in eerste instantie voorstellen een gesprek aan te gaan.
 • Mocht dit gesprek niet het gewenste resultaat hebben, dan kan de client op de website van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) het klachtenformulier invullen.
 • De procedure staat vermeld op www.vit-therapeuten.nl

Toestemming uitwisselen clientinformatie

 • De therapeut mag binnen een inter- of supervisie context de in de praktijk voorkomende casuïstieken geanonimiseerd bespreken.

Afsluiting dossier

 • De therapeut bespreekt met client het beëindigen van de therapie. Wanneer er zonder opgaaf van reden gedurende twee maanden geen contact is geweest zal het dossier worden gesloten.

Bewaartermijn dossier

 • Het dossier wordt gedurende 20 jaar bewaard en daarna vernietigd.


Psycholoog Schalken in Leiden

Sonja Schalken

 • Geregistreerd psycholoog
 • Geen wachtlijst meer
 • Geen verwijsbrief nodig


Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen