Psycholoog Leiden

Praktijk van Sonja Schalken
bg

Therapievormen

Gesprekstherapie als uitgangspunt

De basis voor mijn behandeling zijn gesprekken en om heel precies te zijn empatisch luisteren. Dat wil zeggen dat ik hier heel goed luister naar wat je zegt en dat je ook een antwoord zult krijgen op je vragen en vooral ook op wat je NIET vraagt (of niet durft te vragen), maar juist daar zit vaak je probleem!

Dieptepsycholoog Leiden

Ik ben opgeleid tot dieptepsycholoog, ik ga dus de diepte van jouw ziel in, jouw innerlijk. De basis is de psychologie van Freud – vanwege het onderbewuste- en ook van Carl Gustaf Jung die eveneens met het Onbewuste werkt. De analytische psychologie is de psychologie van Jung en dat zal altijd mijn basis zijn. Een en ander is uitgewerkt in de psycho dynamische therapie.

Gedragstherapie, positieve psychologie en overige therapievormen

Behalve de Jungiaanse therapielijn zet ik kennis van gedragstherapie (3e generatie) in en de positieve psychologie. Dat laatste is geen oppervlakkige houding dat je alles positief moét zien, maar het benadrukken wat je wél kunt, waar je goed in bent, dat je (ook) blij en tevreden met jezelf kunt zijn. Oplossingsgerichte therapie gebruik ik ook, evenals kennis uit de klinische psychologie. Bijvoorbeeld het inzicht dat veel angsten aangeleerd zijn en dus ook weer afgeleerd kunnen worden. Daarnaast werk ik met ademhalingstechnieken en aardingsoefeningen, die uitstekend werken tegen angsten en gevoelens van stress.

EMDR

Ik behandel ook met EMDR. Deze methode werkt erg goed om een traumatische ervaring te ontdoen van de zware lading die erop zit. Mocht je hier meer over willen lezen: op de pagina EMDR therapie in Leiden ga ik hier dieper op in.

Tenslotte...

Ook vind ik de therapeutische relatie eveneens heel belangrijk. Het is weliswaar een zakelijke relatie, maar wat zich tussen jou en mij afspeelt is een spiegel van hoe je handelt in je relaties in het algemeen. Daarnaast ligt ook hechtingsproblematiek aan de basis van alle relaties; de hechtingspatronen uit je jeugd hebben hun sporen achtergelaten in hoe je nu met jezelf, je partner en je vrienden omgaat. Je dromen betrek ik ook bij de behandeling aangezien dromen symbolisch iets over jou en je levenshouding vertellen.

Dus: we kijken naar patronen, naar dysfunctionele herhalingen en dysfunctionele gedachten, meestal over jezelf. Ik leer je ook naar je emoties en gevoelens te kijken en die te benoemen; psycho-educatie heet dat.

Psycholoog Schalken in Leiden

Sonja Schalken

  • Geregistreerd psycholoog
  • Geen wachtlijst meer
  • Geen verwijsbrief nodig


Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen