Psycholoog Leiden

Praktijk van Sonja Schalken
bg

Ondersteuning bij opvoedingsproblematiek

Wat wil je het graag goed doen, die opvoeding van je kind(eren). Bijna iedere ouder heeft het beste met zijn kind voor. Maar juist je eigen kind raakt je op je eigen pijn, je eigen gemis vanuit jouw jeugd, dat wat je zelf tekort kwam, daar waar je zelf verwaarloosd werd of werd afgewezen; en nu zie je dat terugkomen bij je kind: onverdraaglijk! uist die trekjes die je herkent bij jezelf van vroeger of nu; daar over-reageer je op en de vlam slaat in de pan...

Laten we er samen naar kijken, naar de dynamiek die speelt tussen jou en je kind; jij ziet iets van vroeger; je kind is afhankelijk van jou voor zijn/haar gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen; leer hoe je met de –onvermijdelijke!- konflikten kunt omgaan omdat je beter begrijpt WIE JIJ ZELF bent, stabieler wordt. Als jij verandert, verandert je OMGEVING ook! En wordt de relatie met jouw kind, dat wezen waar je zo ontzettend veel van houdt, beter!

Neem gerust contact met mij op voor vragen of voor het maken van een eerste afspraak


Tags: opvoeding, ouderschap, ouder-kind relatie, psycholoog, leiden

Psycholoog Schalken in Leiden

Sonja Schalken

  • Geregistreerd psycholoog
  • Geen wachtlijst meer
  • Geen verwijsbrief nodig


Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen